Min historie // My story

Renate heter jeg. Født, oppvokst og for tiden bosatt langt opp i det kalde nord, inn i en stor familie hvor kreativitet av alle slag ligger i genene. Tegning, maling, musikk, sying, strikking og alle mulige andre kreativiteter fikk vi inn med morsmelka. Skjønt jeg har alltid følt at jeg manglet det kreative genet som resten av familien hadde.
Men i 2007 fikk jeg et helt unikt kort av en venninne til bursdagen min som fikk meg til å tenke, "Dette vil jeg også prøve!" Interessen var vekket, derimot tok det meg to år med intens shopping og bloggsurfing før jeg endelig laget mitt første "ordentlige" kort. (Som forøvrig er presentert her i bloggen på flere steder). Og nå kan jeg endelig si at jeg har funnet min kreative nisje her i livet! Jeg elsker å lage kort! Gi dem bort også, men mest av alt elsker jeg å lage dem. Det er rekreasjon for meg i en ellers temmelig hektisk hverdag med full jobb, hjem og familie.

I løpet av årene som har gått har jeg eksperimentert mye. Jeg begynte med mye resirkulering og altering og har fortsatt med Art Journaling og mixed media. Layouts og lommescrapping er i startgropa. Det blir fortsatt mest kort, men du verden så gøy det er å kunne variere. Særlig Art Journaling har fått en spesiell plass i hjertet mitt. Det vil du ikke finne mye av her i bloggen min, da det blir nærmest terapautisk for meg og derfor av svært personlig karakter.
Jeg har konkludert med at stilen min ikke er definerbar. Jeg prøver det meste og liker enda mer, alt fra minimalistisk til Vintage/Shabby Chic. Men amerikanske kortlagere er en stor inspirasjonskilde for meg, dermed er nok komfortsonen min relativt enkel. "Stilrent" får jeg ofte høre om kortene mine, da får jeg et sterkt behov for å lage noe med masse gris og søl! Og fargelegging, DET skulle jeg i alle fall ikke prøve meg på, for det gjør jo "alle"! (Ja, jeg er trassig! :-P ) Likevel har det, på mystisk vis, sneket seg inn langt over 100 ProMarker tusjer på lekerommet mitt og fargelagte motiver dukker stadig oftere opp i bloggen min. Jeg tror det må være en smittsom "bazzill". ;-) Men en herlig "bazzill" er det!
Med andre ord vil du finne litt av hvert innenfor papirhobby og mixed media her i mitt lille hjørne av Bloglandia og jeg håper du liker det du ser og kanskje blir litt inspirert. Gjør du det, blir jeg utrolig glad for en kommentar eller flere og jeg kommer gjerne på besøk til deg også.

***
Renate is my name. Born, raised and currently living far up to the north (of Norway), to a family where all kinds of creativity are in the genes. Drawing, painting, music, sewing, knitting and all sorts of crafting were fed us with the breast milk. However, I've always felt that I was missing that creative gene that the rest of the family had.
But in 2007 a friend gave me a unique card for my birthday that made me think "I wanna try this!" The spark was lit, but it took me two years of intense shopping and blog surfing before I finally made my first "real" card. (Which by the way are posted several places in this blog). And now I can finally say that I've found my creative nishe in life! I love making cards! Giving them away too, but most of all I love making them. It's recreation for me in an otherwise busy everyday life with full time carreer, home and family.

Over the years I've experimented a lot. I started out with recycling and altering and continued with Art Journaling and mixed media. Scrapbook layouts and pocket scrapping (Project Life) are in the starting pit. I still make mostly cards, but my oh my how great it is to be able to vary. Especially art journaling has gotten a special place in my heart. You won't find much of that in my blog though, since this is quite therapeutic for me and therefore very personal.

I've come to the conclusion that my style can't be defined. I try most and like even more, anything from minimalistic Clean and Simple to Vintage/Shabby Chic. But American cardmakers are a huge inspiration for me, so my comfort zone is rather simple. "Clean" is something I often hear about my cards, then I get an urge to create something really messy! And colouring stamped images was something I would definately NOT do, since "everyone" else was doing it! (Yes, I'm defiant! :-P) Still, in some mysterious way, more than 100 ProMarkers have crept into my playroom and coloured images keeps popping up in my blog. I think it must be some sort of "bazzillus". ;-) But it's a wonderful "bazzillus"!

In other words, you'll find all kinds of paper crafting and mixed media stuff here in my little corner of Bloglandia and I hope you like what you see and maybe find some inspiration. If you do you'll make me really happy if you leave me a comment or more and I'll be happy to come visit you too!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...